Svenskarna och internet 2014

En årlig studie av svenska folkets internetvanor

4. E-handel

De senaste fem åren har drygt åtta av tio som använder internet handlat över nätet. Utslaget på hela befolkningen motsvarar det tre av fyra svenskar. Det är en mycket hög siffra jämfört med andra länder i Europa och världen. Sverige ligger högst i Europa tillsammans med Storbritannien, Danmark och Norge men lite efter e-handeln i USA. Det gäller om man räknar de som handlar via internet per år. Räknar man de som handlar per vecka eller månad hamnar Sverige längre ner.

En viktig orsak till att så många handlar över nätet är att tilliten till betalningssystemet blivit allt högre. År 2000 var 72 procent oroade för kreditkortsbedrägerier. Andelen sjönk till 42 procent 2007 och förra året var andelen oroade nere i 19 procent. Utbudet har också blivit allt större och leveranserna allt snabbare.

Sett över en längre tid har det således skett stora förändringar men utvecklingen har planat ut och andelen som e-handlar har under de senaste åren befunnit sig på ungefär samma nivå. Det gäller både andelen som e-handlar ofta och mer sporadiskt. Vi kan här skilja mellan postorder – där information, beställningar och köp sker via nätet av varor som sedan levereras som paket – och köp av digitalt innehåll som man kan ladda hem till sin egen dator eller ta emot direkt via ”strömmande” tjänster. Här, när det gäller digitalt innehåll, har det skett stora förändringar under senaste åren. Mer om det i slutet av kapitlet.

Diagram 4.1. Andel av internetanvändarna (18+ år) som någon gång köper och betalar för varor eller tjänster via internet. Visa som tabell Ladda ner

Redan för fyra år sedan utnyttjade de flesta internet för att betala räkningar men successivt har ännu fler börjat använda dessa tjänster. 90 procent av internetanvändarna loggar in på sin internetbank minst någon gång i månaden jämfört med 84 procent 2011. 85 procent betalar räkningar jämfört med 78 procent 2011. Blocket har behållit sin popularitet och det är ungefär lika många idag som för fyra år sedan som använder internet för att jämföra priser och köpa/boka biljetter.

Diagram 4.2. Andel av internetanvändarna (12+ år) som utför olika aktiviteter med anknytning till e-handel. Visa som tabell Ladda ner

Genomgående e-handlar män något oftare än kvinnor. Det gäller köpa och sälja, jämföra priser, aktiehandel och logga in på sin internetbank. Däremot finns det få skillnader när det gäller att betala räkningar, och köpa/boka biljetter.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Information och fakta

Digitala köp

Ett stort problem tidigare var svårigheten att ta betalt för det digitala innehållet. Man använde sig till en början av samma affärsmodell som när varorna såldes i vanliga affärer. Men konsumenterna accepterade inte detta. När man nu i större utsträckning utnyttjar internets möjligheter till större mångfald (obegränsad lagringskapacitet), lägre pris (mindre omkostnader) och större tillgänglighet (direkt via datorn eller mobil) har också köpen av digitalt innehåll ökat. Appar som öppnar sig när man trycker på dem i mobilen eller surfplattan och ger tillgång till särskilda program eller innehåll har blivit mycket populära. Kostnaden för användaren är ofta låg eller ingen alls samtidigt som antalet användare kan bli mycket stort.

Apparna var det som dominerade de digitala köpen 2012. Det gällde i alla åldersgrupper utom de två yngsta. Bland ungdomarna (16–25 år) kom köpen av musik före och bland de yngsta (12–15 år) kom köp av spel före musik och appar. (Soi 2012).

Förutom apparnas stigande popularitet har de strömmande tjänsterna som erbjuder musik, video och film fått ett allt större genomslag. De utgör ett komplement till de reklamfinansierade gratistjänsterna.

Enligt Tillväxtverket (Musikbranschen i siffror) passerade den digitala försäljningen av musik den fysiska försäljningen 2011. Det är en utveckling mot en allt större andel av digital försäljning, som fortsatt. Och inom den digitala försäljningen har inkomsterna från den strömmande musiken tagit allt mer plats. Redan 2010 passerade försäljningen av strömmande musik försäljningen av nedladdad musik.

Permalänk

Diagram 4.3. Andel av internetanvändarna som 2014 prenumererar/abonnerar på musik via internet (inga data för 2013). Visa som tabell Ladda ner

Allt fler betalar för musik på internet

Det är således allt fler som betalar för att lyssna på sin musik via internet. Här har utvecklingen gått snabbt från 15 procent 2011 till 38 procent av internetanvändarna 2014. Ökningen har varit särskilt stor bland de unga. En tredubbling på fyra år. Från 18 till 52 procent bland de yngsta (12–15 år), från 22 till 61 procent bland de lite äldre (16–25 år).

Lyssnandet på Spotify var redan 2011 mycket utbrett: 50 procent lyssnade, 20 procent dagligen. 2014 är motsvarande siffror: 58 procent lyssnar, 28 procent dagligen.

Diagram 4.4. Andel av internetanvändarna i olika åldrar som någon gång lyssnar på Spotify och andel som betalar för musiken. Visa som tabell Ladda ner

Det är således inte så många fler som lyssnar på Spotify idag jämfört med för fyra år sedan. Däremot är det många fler som betalar för sitt lyssnande. Andelen som betalar har ökat från 15 procent till 38 procent. Det innebär att tre av fyra (74%) av lyssnarna betalar idag mot 39 procent 2011.

Diagram 4.5. Andel av internetanvändarna (12+ år) som abonnerar på musik och andel som lyssnar på Spotify. Visa som tabell Ladda ner

Permalänk

Diagram 4.6. Andel av internetanvändarna (12+ år) som abonnerar på video/film/tv och andel som ser på YouTube. Visa som tabell Ladda ner

Allt fler betalar för video/film/tv på internet

Det är också många fler som betalar för att se film, video och tv via internet. Denna utveckling kom igång senare än för musiken och har inte ännu fått samma utbredning. Dominerande är det reklamfinansierade Youtube som besöks av 82 procent av internetanvändarna (18% dagligen). Samtidigt är det 14 procent av internetanvändarna som prenumererar för att se video/film/tv. I åldersgrupperna från 12 till 35 år är andelen kring 25 procent och något lägre (18%) bland de som är 36–45 år.

Permalänk

Vem betalar?

Vilka är det som utnyttjar dessa betaltjänster på internet? Det är en bred grupp som i åldern sträcker sig från 12 till 45 år och det är också de som lyssnar mycket på digital musik. Tidigare var det främst i åldern 16–35 år som man abonnerade. Nu betalar även hälften av de yngre (12–15 år) och hälften av de något äldre (36–45 år) för musiken och en fjärdedel prenumererar på video/film/tv. Det gäller även de yngsta på 12 till 15 år.

Permalänk

Har utbildningen någon betydelse?

Bland de yngre (16–45 år) har utbildningen inte någon betydelse för lyssningen och tittandet eftersom nästan alla lyssnar på strömmande musik och ser på video. Däremot är det betydligt vanligare att äldre lågutbildade (46–65 år) lyssnar på Spotify och prenumererar på musik. Å andra sidan är det vanligare att de välutbildade i åldern 16–65 år med högskolestudier betalar för video/ film/tv jämfört med lågutbildade som inte har studentexamen.

Permalänk

Diagram 4.7. Andelen av befolkningen som någon gång under året fildelar. Visa som tabell Ladda ner

Fildelningen minskar bland de unga

Möjligheten att ladda ner filer med musik och video och dela sådana filer med andra har funnits på internet sedan 2000 (Findahl & Selg, 2005; Findahl, 2006). Idag finns flera sådana tjänster på internet. Efter det att fildelningen ökade fram till 2008 har den sedan dess legat ganska stabilt kring 20 procent. Det innebär att var femte svensk någon gång brukar fildela. Under åren 2011 till 2013 har andelen som fildelar legat på 21 procent. Nu kan vi under det senaste året se en viss minskning. Det gäller framför allt i de yngre åldersgrupperna. I de äldre åldersgrupperna finns också vissa minskningar men förhållandena där är i stort oförändrade.

Samtidigt som fildelningen minskar bland de yngsta har vi sett att många av dem börjat betala och prenumerera på strömmande musik och till viss del även på film/tv/video. 52 procent i åldern 12–15 år prenumererar idag på musik och 25 procent prenumererar på video/film/tv.

Fildelningen har alltid främst varit något som männen ägnat sig åt, och så är det fortfarande. Det ansågs som krångligt. 29 procent av männen fildelar någon gång jämfört med 8 procent av kvinnorna.

Diagram 4.8 Andelen som använder fildelningstjänster i olika åldrar 2013 och 2014. Visa som tabell Ladda ner

Permalänk