Svenskarna och internet 2014

En årlig studie av svenska folkets internetvanor

Förord

Fortfarande tillkommer det nya människor som nu efter tjugo år börjar att använda internet. Visserligen finns det sådana som börjat och sedan slutat för att de blivit besvikna på den nya tekniken, men nästan alla som en gång börjat har fortsatt. De flesta har sedan utvecklat och anpassat sin användning av internet efter egna behov och intressen och inordnat internet i den dagliga tillvaron hemma och på arbetet. Detta är en process som för de flesta pågår ständigt eftersom internet hela tiden förändras. Nya apparater och skärmar tillkommer, nätets kapacitet förbättras och nytt innehåll produceras och görs tillgängligt.

Under de senaste åren har de smarta mobilerna och surfplattorna medfört stora förändringar och tillsammans med alla appar har det medfört att tillgången till internet blivit mycket bättre men också att innehållet presenteras på ett annorlunda sätt. En fråga är om detta låser fast användarna i en passiv roll eller om det öppnar upp för en mer aktiv och kreativ användning?

Uppgiften att följa hur användningen av internet förändras och utvecklas har sålunda ännu inte fått sitt slut. Genomgripande förändringar sker fortfarande. Nya frågor väntar att bli besvarade. En del av dessa frågor rör inte internetstatistiken i sig utan mer övergripande frågor som har koppling till internet. Personlig integritet och yttrandefrihet hör dit liksom internets roll för politiken och demokratin. Och hur det går för de traditionella medierna när allt mer av innehållet görs lätt tillgängligt på internet med bra kvalitet och för små kostnader.

Olle Findahl

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Metod